Må du flyve ved Vejers strand, et militært område?

Må du flyve ved Vejers strand, et militært område?

På det sidste er paraglider-piloter blevet kaldt ned midt i flyvning på Vejers strand, eftersom nye militære aktiviteter er begyndt at finde sted i området.

Det er ikke sikkert at du må flyve på Vejers strand, selvom vejret ser perfekt ud, du ikke har fløjet i en måned og det aldrig har været et problem før. Vejers strand er et militært område, hvor der bl.a. skydes med forskellige våben og artilleri. Overholder vi ikke reglerne og gør vores for at minimere gener, kan vi ende med at ødelægge det for andre piloter i sporten og miste retten til at flyve i området.

Der er mange forskellige øvelser i området og det sidste nye er droneflyvning, og hvor vi før har har kunnet flyve på skrænten nord for pælene på Vejers strand, selv om restriktionsområde R33 og R34 var lukkede, så ser skydekontoret i Oksbøl helst at vi ikke flyver, hvis der er militær aktivitet i områderne, hvilket vores chefinstruktør fandt ud af under et møde med skydekontoret.

Herunder kan du se et udklip fra et ICAO kort for Danmark, der viser restriktionsområderne omkring Vejers strand:

Et udklip fra ICAO kort for Danmark (udgave 42). Download her.

Hvis kun R33, syd for Vejers nedkørslen, er lukket, er det som regel ok at flyve i R34, nord for nedkørslen ved Vejers by, men til tider er det også tilladt at flyve i visse områder af R33, syd for Vejers by.

Tjek altid https://briefing.naviair.dk/app/map for at se om der er aktivitet i området.

Du bør altid ringe til skydekontoret i Oksbøl på tlf. 4572839550, hvis du kan se at der er aktivitet i området – På vej til stranden bør du også kigge efter hejste røde kugler på militærets signalmaster, som er i området – i tilfælde af at du har glemt at kigge efter aktivitet på forhånd, kan de røde kugler minde dig om det.

Selvom der kun skal skydes syd for pælene, som er placeret mellem vandet og klitterne (se pilen på nedenstående billede) så har vi for nyligt oplevet kun at måtte flyve nord for den grønne streg (midt mellem nedkørslen og pælene). Så ring til skydekontoret inden du flyver eller kører forgæves.

Et udklip fra forsvarets hjemmeside.